Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden, sammanträde 2024-01-26, protokoll §§ 1-10

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-26

Justeringsdatum

2024-01-30

Anslagsdatum

2024-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden sammanträde 2024-01-26

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?