Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2024-01-30, protokoll §§ 1 – 27

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-30

Justeringsdatum

2024-02-02

Anslagsdatum

2024-02-02

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?