Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2024-02-08, protokoll §§ 1-24.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-08

Justeringsdatum

2024-02-15

Anslagsdatum

2024-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?