Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2024-02-06, protokoll §§ 1 – 15

Styrelse/nämnd

Trafiknämnd

Sammanträdesdatum

2024-02-06

Justeringsdatum

2024-02-21

Anslagsdatum

2024-02-21

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?