Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2024-02-13, protokoll §§ 1 - 17

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-13

Justeringsdatum

2024-02-22

Anslagsdatum

2024-02-23

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?