Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2024-02-16, protokoll §§ 1 – 25

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-16

Justeringsdatum

2024-02-23+26

Anslagsdatum

2024-02-26

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?