Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2024-02-23, protokoll §§ 11-25.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2024-02-23

Justeringsdatum

2024-02-29

Anslagsdatum

2024-02-29

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?