Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2024-02-20, protokoll §§ 1-19.

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-20

Justeringsdatum

2024-03-05

Anslagsdatum

2024-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Patientnämnden sammanträde 2024-02-20

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?