Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2024-03-01, protokoll §§ 28–51

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-01

Justeringsdatum

2024-03-07

Anslagsdatum

2024-03-07

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?