Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2024-02-28, protokoll §§ 36-50

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-02-28

Justeringsdatum

2024-03-12

Anslagsdatum

2024-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2024-02-28

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?