Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Revisorerna, sammanträde 2024-03-13, protokoll §§ 1 - 6

Styrelse/nämnd

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2024-03-13

Justeringsdatum

2024-03-13

Anslagsdatum

2024-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Revisorernas sammanträde 2024-03-13

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?