Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden Region Blekinge/Region Kronoberg, sammanträde 2024-03-08, protokoll §§ 1-7

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden Region Blekinge/Region Kronoberg

Sammanträdesdatum

2024-03-08

Justeringsdatum

2024-03-13

Anslagsdatum

2024-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?