Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2024-03-21, protokoll omedelbar justering paragraf 50.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Justeringsdatum

2024-03-21

Anslagsdatum

2024-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?