Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2024-03-21, protokoll §§ 33-49,51-54.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Justeringsdatum

2024-03-26

Anslagsdatum

2024-03-26

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?