Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2024-03-12, protokoll §§ 51-92


Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-03-12

Justeringsdatum

2024-03-26

Anslagsdatum

2024-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2024-03-12

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?