Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Budgetberedning, sammanträde 2024-03-27, protokoll §§ 1 – 16

Styrelse/nämnd

Budgetberedning

Sammanträdesdatum

2024-03-27

Justeringsdatum

2024-04-04

Anslagsdatum

2024-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Budgetberedning sammanträde 2024-03-27

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?