Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2024-03-26, protokoll §§ 20-22

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2024-03-26

Justeringsdatum

2024-04-08

Anslagsdatum

2024-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?