Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2024-04-02, protokoll §§ 62–63

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-04-02

Justeringsdatum

2024-04-09

Anslagsdatum

2024-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?