Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2024-06-18, protokoll §§ 97 – 121

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-18

Justeringsdatum

2024-06-29 + 07-01

Anslagsdatum

2024-07-01

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?