Beställ arbetsgivarintyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat inom Region Blekinge beställa arbetsgivarintyg

Din a-kassa och försäkringskassan kan begära arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget innehåller bland annat uppgifter om hur många timmar du har arbetat, vilken lön och olika ersättningar du har eller har haft, samt anställningsform och anställningstid. Arbetsgivarintyg utfärdas som längst för 12 månader bakåt i tiden. Om särskilda behov finns kan intyg utfärdas för en längre period, och då kontaktas löneavdelningen via telefonväxel på 0455-73 10 00.

För att kunna utfärda ett arbetsgivarintyg behöver anställningen eller perioden det gäller vara avslutad och lön måste ha utbetalats för den period du begär.

Om du behöver ett arbetsgivarintyg under pågående anställning och vill att det istället skickas direkt, måste det anges i din beställning nedan.

Beställ här


10 siffor
Om ditt arbetsgivarintyg gäller datum framåt i tiden behöver vi veta om du vill ha ditt intyg nu med de uppgifter som finns eller om du vill ha det senare när perioden är avslutad (se text ovan om arbetsgivarintyg).
Om ditt arbetsgivarintyg gäller datum framåt i tiden behöver vi veta om du vill ha ditt intyg nu med de uppgifter som finns eller om du vill ha det senare när perioden är avslutad (se text ovan om arbetsgivarintyg).

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden är upp till 10 dagar. Intygen skickas per post, till din folkbokföringsadress.

Hjälpte informationen på sidan dig?