Beställ tjänstgöringsintyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat inom Region Blekinge beställa tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning och är det vanligaste intyget som beställs av medarbetare. Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om tidigare och befintlig anställningstid. Vid timavlönad anställning anges även antalet arbetade dagar.

Beställ här


10 siffor
Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter är den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen såsom namn, adress och e-post. De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen använder vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden är upp till 10 dagar. Intygen skickas per post till din folkbokföringsadress.

Hittade du informationen du sökte?