Folkrörelserna och vägen mot demokrati

Vår demokrati har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. I tidiga folkrörelser och föreningar kunde de som annars inte hördes i samhället tillsammans lyfta sina frågor.

Föreningar och organisationer hade och har ofta en fana, precis som exempelvis olika fotbollsföreningar har idag. Fanan var viktig. Den var laddad med symboler och hängde synlig under möten.

Standar kallas det när stången fanan är fäst vid är på ovansidan. Fanan har stången på sidan som en flagga.

På riksdagens sida, fira demokratin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om folkrörelserna

Blekingearkivet har i sina samlingar ungefär 400 fanor och standar. De har hört till fackföreningar, politiska organisationer och nykterhetsrörelsen.

Diskussionsfrågor

 • Titta på fanorna och standaren nedan. Vilka symboler kan du se?
 • Vad tror du man ville säga med symbolerna?
 • Vad är gemensamt för fanorna och standaren?

Frågor för högstadiet/gymnasiet:

 1. Standar och fanor har använts av t ex fackföreningar, politiska organisationer och nykterhetsrörelsen. Vilken betydelse hade dessa föreningar och organisationer under slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet?
 2. Vilken betydelse har dessa föreningar och organisationer haft för hur det svenska samhället ser ut idag?
 3. Om man bortser från nationsflaggor, vilka grupper/föreningar i Sverige idag använder sig av fanor eller standar? I vilka sammanhang?
 4. Varför tror du att organisationer, grupper och föreningar använder sig av fanor och standar, både då och nu?
 5. Välj ut tre fanor/standar som ni kan hitta, de kan vara mer moderna eller lite äldre, och försök analysera hur de se ser ut. Vilka färger, symboler och/eller text finns och vad betyder de?

Frågor för yngre elever:

 1. Vad är det för bilder som finns på fanorna och standaren?
 2. Vilka organisationer och föreningar i Sverige hade fanor och standar förr i tiden?
 3. Vilka fanor eller standar har du sett?
 4. Rita er egen fana/standar. Det kan till exempel vara för er klass eller skola. Vilka symboler och vilken text skulle ni använda då?

Exempel i litteraturen:

I Än lever Emil i Lönneberga (1970) ska Emil avge nykterhetslöfte hos Godtemplarna efter att han och Griseknoen blev berusade av att äta jästa körsbär. Man kan läsa detta avsnitt och prata om hur nykterhetsrörelsen är ett exempel på organisationer som använde fanor/standar.

IOGT Bräkne-Hoby

Karlskrona möbelsnickare

Hoppets här, Nättraby

Blå band, Ronneby

Detalj av Blå band

Grov- och fabriksarbetare Karlshamn

IOGT Mörrum

Svenska Träarbetarförbundet avd 182

Sågverksindustriarbetareförbundet avdelning 332

Svenska Järn- och Metallindustriarbetareförbundet avdelning 70 Ronneby

Svenska Järn- och Metallindustriarbetereförbundet avdelning 130 Kallinge, framsidan

Svenska Järn- och Metallindustriarbetareförbundet avdelning 130 Kalling, baksidan

Hittade du informationen du sökte?