Folkrörelserna och vägen mot demokrati

Vår demokrati har i stor utsträckning formats av ett starkt och aktivt föreningsliv. I tidiga folkrörelser och föreningar kunde de som annars inte hördes i samhället tillsammans lyfta sina frågor. Så som arbetare och kvinnor.

Föreningar och organisationer hade och har ofta en fana, precis som exempelvis olika fotbollsföreningar har idag. Fanan var viktig. Den var laddad med symboler och hängde synlig under möten.

Standar kallas det när stången fanan är fäst vid är på ovansidan. Fanan har stången på sidan som en flagga.

På riksdagens sida, fira demokratin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om folkrörelserna

Blekingearkivet har i sina samlingar ungefär 400 fanor och standar. De har hört till fackföreningar, politiska organisationer och nykterhetsrörelsen.

Diskussionsfrågor

  • Titta på fanorna och standaren nedan. Vilka symboler kan du se?
  • Vad tror du man ville säga med symbolerna?
  • Vad är gemensamt för fanorna och standaren?

IOGT Bräkne-Hoby

Karlskrona möbelsnickare

Hoppets här, Nättraby

Blå band, Ronneby

Detalj

Grov- och fabriksarbetare Karlshamn

IOGT Mörrum

Svenska Träarbetarförbundet avd 182

Sågverksindustriarbetareförbundet avd 332

Svenska Järn- och Metallindustriarbetareförbundet avdelning 70 Ronneby

Svenska Järn- och Metallindustriarbetereförbundet avdelning 130 Kallinge (framsida)

Svenska Järn- och Metallindustriarbetareförbundet avdelning 130 Kalling (baksida)

Hjälpte informationen på sidan dig?