Hur mådde man?

Redan vid 1700-talets mitt fanns det läkare runt om i landet som var anställda av staten. De kallades provinsialläkare och under 1700-talets slut och hela 1800-talet blev de allt fler och bättre organiserade.

Varje år skrev provinsialläkarna rapporter över sjukdomsfall, vaccinationer och kostnader. Många av dessa rapporter finns bevarade och en del av dem hittar vi i medicinhistoriska databasen.Här är ett exempel ur en rapport från Jämshög 1891. Här kan man läsa att den dödligaste sjukdomen det året var mässlingen som 33 personer dog av. Den näst dödligaste var scharlakansfeber.

Rapporterna i medicinhistoriska databasen är översatta och lättlästa. Originalen ser ut så här:

Bild från Medicinhistoriska databasen

Söktips, Medicinhistoriska databasen:

- Under Dokumenttyp kan du välja Årsberättelser från provinsialläkare

- Under Ange sökord skriv in ortsnamn, exempelvis Ronneby eller Jämjö

Hittade du informationen du sökte?