En pojke, en kvinna och en flicka står bredvid varandra framför ett handbollsmål i en gympasal.

RF-SISU Blekinge

RF-SISU Blekinge är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Blekinge. Deras uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. RF-SISU Blekinge har även ett regionalt uppdrag och regionala anslag från Region Blekinge.

Idrottspolitiskt program

Blekinges idrottspolitiska program har tagits fram för att överskådligt visa vilken roll idrotten har i samhället och dess möjligheter att utvecklas i regionen. Syftet med det idrottspolitiska programmet är att främja samarbeten och skapa en plattform från vilken idrotten genom samhällsstöd och ideellt engagemang kan utvecklas. Det innebär en utveckling av demokratin och samhällsutvecklingen, inte minst genom att idrotten har en naturlig roll i att arbeta med ledarfrågor, barn och ungdomar och allas möjlighet att vara med.

Med gemensamma krafter vill vi styra mot gemensamma mål.

Det idrottspolitiska programmet har tagits fram i samverkan med RF-SISU Blekinge, fritidsförvaltningarna samt folkhälsostrategerna i Blekinges fem kommuner och i dialog med idrottsföreningar.

Regional idrott- och fritidsverksamhet i Blekinge

Hittade du informationen du sökte?