Mina prenumerationer

Här kan du förändra de prenumerationer som du har från Region Blekinge.

Fyll i den e-postadress som du registrerat dig med och klicka sedan på "Förändra". I listan klickar du sedan för vilka prenumerationer du vill ha och inte.

Hjälpte informationen på sidan dig?