Aktuellt om regional utveckling

illustration av två lampor som växer på en gren.

Nyhetsbrev december 2022

Energiförsörjning är en prioritering för Blekinges utveckling framåt. I den regionala utvecklingsstrategin framgår under mål om ”minskad miljö- och klimatpåverkan” vikten av att främja omställning till ett hållbart energisystem”. Vi ser också vikten av ett hållbart energisystem som en allt viktigare faktor för näringslivets möjlighet att etablera sig och utvecklas i regionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?