Aktuellt om regional utveckling

bilder på elever på af Chapman och Regional utveckling

Elever från af Chapman presenterade resultatet av sitt samarbete med Regional utveckling.

Många kloka förslag och spännande idéer med starkt hållbarhetsfokus presenterades igår, 14 december, av eleverna på af Chapmans Samhällsbyggnadsprofil som presenterade sitt arbetet för regional utveckling.

Samarbetet mellan af Chapman-skolan och Regional utveckling är nu inne på sitt fjärde år.

Trygghetsnätverk för unga entreprenörer, ”Ung i Blekinge”-app, mötesplatser över kommungränserna till en breddad bild av attraktiva bostäder var några av de lösningar på Blekinges utmaningar som presenterades och diskuterades. Presentationerna är en del av samarbetet mellan regional utveckling och af Chapman som syftar till att dels få ungas förslag på hur vi på Regional utveckling kan arbeta med Blekinges utmaningar och dels att eleverna får arbeta med verkliga utmaningar. Samarbetet har varit en del av elevernas stora höstuppgift i ämnen som samhällskunskap, geografi och hållbart samhällsbyggnad. .

Tack alla engagerade elever och lärare på Samhällsbyggnadsprofilen på af Chapmangymnasiet för inspirerande dag tillsammans!
Tillsammans kan vi utveckla Blekinge till en hållbar växtplats.

Hittade du informationen du sökte?