Nyfiken på innovationsarbetet i Blekinge?

Termer som smart specialisering, S3 och innovation förklaras på ett lätt och enkelt sätt. Nu lanseras en digital plattform som är ett verktyg för att lättare förstå innovationsarbetet i Blekinge.

Blekinge ligger i framkant när det gäller att jobba med innovation på nya sätt, vilket är absolut nödvändigt för att kunna hantera dagens stora komplexa samhällsutmaningar, till exempel klimatfrågan. Vi har byggt upp en enkel plattform där aktörerna i innovationsekosystemet utifrån Blekinges perspektiv berättar om innovation och varför vi ska arbeta med innovation utifrån komplexa samhällsutmaningar.

Detta är ett enkelt verktyg för att lättare förstå hur vi arbetar med innovation och smart specialisering i Blekinge säger Erika Augustinsson, innovationsstrateg på Region Blekinge.

S3 smart specialiseringsområden. Smart industri, missions och tech

Projektet har genomförts av Region Blekinge tillsammans med Blue Science Park, Techtank, Blekinge Tekniska högskola, Almi, Netport Science Park, och Blekinge Business Incubator. Finansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?