Aktuellt om regional utveckling

Nyhetsbrev Februari 2024

En allt viktigare fråga för tillväxten av Blekinge är, förutom kompetensförsörjningen, även vår framtida energiförsörjning. Idag använder vi mer energi i Blekinge än vad vi producerar och vi behöver öka vår produktion av hållbar energi. I länet finns goda förutsättningar för att utveckla förnybara energikällor och vi kan på sikt bli en nettoexportör. För flexibilitet i energisystemet krävs ökad överföringskapacitet såväl inom länet som till närliggande regioner.

I vårt senaste nummer kan du läsa om:

  • Senaste seminariet om kärnkraftverk
  • Nätutveckling Blekinge- Tillsammans skapar dessa initiativ goda förutsättningar att på ett hållbart sätt och genom samverkan planera vägen genom den gröna omställningen
  • Energiplanering i brett samarbete
  • Framsteg för havsbaserad vindkraft
  • Business Blekinge erbjuder utbildning i att exportera till Storbritannien
  • Trafikförsörjningsprogrammet på remiss

och mycket mer….

Hittade du informationen du sökte?