Stöd med fokus på kompetenshöjande insatser

Syftet är att öka företagens konkurrenskraft och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. Kompentenschecken kan sökas av företag som ska genomföra insatser för att höja kompetensen i företaget.

Ska ni utveckla företaget och har svårt att hitta rätt kompetens?

Nu kan ni som driver företag i Blekinge söka upp till 150 000 kr för att genomföra insatser för att höja kompetensen i företaget. Det första steget är att göra en kostnadsfri behovskartläggning med stöd av erfarna rådgivare från Almi eller Techtank. Behovskartläggningen ligger sedan till grund för kompetenschecken. Det verktyg som används för behovskartläggningen är Mind the Gap. Verktyget Mind the Gap hjälper er att ta fram en plan för att hitta rätt kompetens. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning kommer ge vinst i längden och nå era mål.

 

 

Kompetenscheck

De företag som kvalificerar att få en kompetenscheck kan söka för att anlita en konsult för genomförande av utvecklingsinsatsen. Stödet uppgår till högst 50 procent av godkända kostnader, dock högst 150 000 kr.

Checkarna riktar sig till livskraftiga företag som har:

  • mellan 5-249 anställda
  • en omsättning på minst tre miljoner kronor genererat av kundintäkter
  • genomgått en behovskartläggning, Mind the Gap, genom Almi eller Techtank. (Behovskartläggningen ligger sedan som grund för kompetenschecken).

Kompetenschecken kan sökas för insatser som gäller utveckling utöver den vanliga verksamheten. Som exempel kan stöd sökas för att utveckla företagets kunskaper i

  • social och ekologisk hållbarhet för att driva omställning
  • digital marknadsföring (sociala medier, Google-annonsering, nyhetsbrev)
  • projektplanering och projektgenomförande
  • att nå en internationell marknad för att öka tillväxt
  • affärsledning och ekonomi

För att söka kompetenschecken kontakta Anna Althini, kontaktuppgifter finns nedan.

Vill du göra en Mind the Gap?

Hittade du informationen du sökte?