Hitta platsen! Jaga milen! Skapa vanan!

Avslutat projekt.

Cykelinitiativet Växla upp! är ett erbjudande till företag och organisationer i Blekinge där företag och dess personal går samman och tävlar i cykelutmaningar. Målet är att få fler Blekingebor att välja cykeln, samtidigt som man bidrar till bättre cykelvägar och minskade koldioxidutsläpp.

Bakom Växla upp! står NetPort Science Park, Blekinge Tekniska Högskola och Region Blekinge som utvecklat en app där cykelutmaningar ska ta reda på hur Blekingeborna cyklar. Resultatet blir viktigt underlag till kommande planeringar av cykelvägnät.

VÄXLA UPP! vill med utmaningar stimulera till ett hållbart beteende som är bra för individen, arbetsplatsen och för Blekinge!

VÄXLA UPP! är ett kostnadsfritt erbjudande till företag och organisationer i Blekinge, som en del av verksamhetens miljö- och friskvårdsarbete.

VÄXLA UPP! passar alla arbetsplatser. Det enda som behövs är en mobiltelefon för att ladda ner app, en cykel, med eller utan el och motivation!

Växla upp är en del av Kombinerad mobilitet i Blekinge, ett projekt som drivs i samverkan mellan Region Blekinge, Energikontor Sydost, Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Science Park.

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp
Hittade du informationen du sökte?