En sjuksköterska står i en operationssal. I bakgrunden pågår en operation.

Hej sjuksköterska! Kom och gör skillnad tillsammans med oss

Oavsett om du är student, nyutexaminerad eller erfaren sjuksköterska är vi nyfikna på dig och är säker på att du har mycket att tillföra oss, precis som vi är redo att dela med oss.

Att jobba inom en region betyder att du får en stor och trygg arbetsgivare. Vårt fokus inom vård och omsorg utgår helt och hållet från patienten, där vi bygger om och utvecklar våra lokaler för att möta framtida vårdbehov och ge en bra arbetsmiljö. För dig betyder det att du kan fokusera på din yrkesroll, känna att du har en trygg arbetsplats där du kan utvecklas, i team där du känner arbetsglädje. Tack vare vår storlek och vår roll i samhället har vi tillgång till ny teknik, senaste forskning och alla de specialistkunskaper och erfarenheter som ger en trygg och säker vård, både idag och i framtiden.

Både grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor har goda framtidsutsikter inom Region Blekinge. Det finns många olika områden att jobba och utvecklas inom, så det handlar mer om vad du är intresserad av. Internmedicin, kirurgi, psykiatri, anestesi, operation, intensivvård eller att jobba som distriktssköterska och barnsköterska är några exempel på områden. Är det du som vill göra skillnad tillsammans med oss?

Fokus på kompetensutveckling

Region Blekinge har en generös och uppmuntrande inställning till vidareutbildning.

 • Du som är legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka en utbildningsanställning. Om du blir antagen till utbildningen och får en anställning vid den aktuella specialistverksamheten, varvar du studier med kliniskt arbete med bibehållen lön.
 • Vi har ett omfattande chefsutvecklingsprogram för dig som vill gå vidare i karriären som ledare.
 • Du kan erbjudas kompetens- och karriärutveckling via både interna och externa utbildningar – utifrån verksamhetens behov.

Introduktions- och utvecklingsprogram för dig som är nyutexaminerad

En väl genomförd introduktion är viktig för att du som nyutbildad sjuksköterska ska trivas och lyckas i ditt arbete. Genom vårt introduktions- och utvecklingsprogram vill vi ge dig trygghet i din nya yrkesroll.

Region Blekinge erbjuder dig ett unikt program som löper över ett år. Du får en kliniknära mentor som kommer att genomföra reflektionsträffar och mentorssamtal. Du kommer även att erbjudas klinikspecifika utbildningar. Utöver detta ges du möjlighet till hospitering vid annan sammankopplad enhet vid minst två tillfällen under första året. När du har arbetat i några månader erbjuder programmet två sammanhållande utbildningsdagar som innehåller föreläsningar blandat med gruppdiskussioner och reflektioner.

Vi ska bli oberoende av hyrpersonal

Från den 1 oktober minskar Region Blekinge kraftigt användningen av hyrpersonal. Vi börjar med att minska inhyrningen av sjuksköterskor och går därefter vidare med fler yrkesgrupper. Vi gör det för att alla i Blekinge ska få en god hälso- och sjukvård, för att värna arbetsmiljön och satsa på våra egna medarbetare.

För oss är det också viktigt att våra patienter får möta trygga, säkra och väl sammansvetsade team som känner varandra. Det tror vi är enklare om vi delar vardagen på samma villkor och tillsammans bidrar i utvecklingen av vården och i mötet med patienter. Vi tror också att det blir roligare att jobba då. Hos oss bli du en värdefull del i det teamet. Vi erbjuder dig en trygg anställning, möjlighet att växa i din roll och påverka våra arbetssätt.

Därför vill vi bli hyroberoende

Vi vill bli oberoende av hyrpersonal för att kunna erbjuda en god hälso- och sjukvård till invånarna och för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare i Region Blekinge.

Med egna medarbetare kan vi skapa kontinuitet. Det bidrar till en mer patientsäker vård och högre kvalitet

 • Som patient ska du kunna känna dig trygg hos oss.

Med egna medarbetare kan vi skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete.

 • Vi vill att vår personal ska trivas och känna sig trygga. De ska ha varaktiga kollegor och veta att rutiner och arbetssätt är inarbetade hos alla i arbetsgruppen.
 • Vi vill att våra medarbetare ska ingå i en fast personalstyrka där det inte är ett ständigt in- och utflöde av ny hyrpersonal. Vi vill dessutom inte gynna ett orättvist system där hyrbolagen gör stora vinster medan våra medarbetare tar ett större ansvar för helheten, till exempel för bemanning av obekväma arbetstider och under semesterperioder.

Hyrpersonal är väldigt dyrt. Hyrkostnaderna står för en betydande del av regionens kostnader.

 • Vi vill hellre investera i vår egen personal och utveckla vården för invånarna, istället för att använda pengarna till att betala hyrbolag.
 • För att slippa att i framtiden behöva dra ner antalet vårdplatser på grund av ekonomin.
 • Användningen av hyrpersonal i vården har ökat i Region Blekinge under flera år, en utmaning som vi delar med övriga regioner i landet. Hyrpersonal är väldigt dyrt. Det är pengar som vi hellre vill använda till vår egen personal och utvecklingen av vården för Blekingeborna.

 

Vad får du som sjuksköterska i Region Blekinge?

Trygghet

Som medarbetare i Region Blekinge har du:

 • Möjlighet att löneväxla till pension. Du bestämmer själv vilket belopp du vill sätta av till din tjänstepension varje månad.
 • Tjänstepension enligt vårt kollektivavtal (KAP-KL/AKAP-KL).
 • Förmånliga semestervillkor. Antalet semesterdagar varierar med din ålder. I regionen har du rätt till 25 semesterdagar, som höjs till 31 semesterdagar det år du fyller 40 år och 32 dagar det år du fyller 50 år. Du som har månadslön får betald semester redan under ditt första anställningsår. Du har också möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra lediga dagar.
 • Försäkring enligt de avtal som regionen slutit. Du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i jobbet eller om du skadas på resa till eller från jobbet. Du är även försäkrad vid dödsfall.

Du som är, eller är på väg, att bli förälder och arbetar inom Region Blekinge erbjuds:

 • Rätt till ledighet för besök hos mödravården med bibehållen lön två gånger per graviditet, per förälder
 • Fullt friskvårdsbidrag - även när du är föräldraledig
 • När du har varit anställd minst ett år och ska vara föräldraledig erbjuder vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent av lönebortfallet i max 180 dagar
 • När du är ledig med stöd av Föräldraledighetslagen sätter vi av pengar till din tjänstepension, som om du arbetade. Detta gör vi fram till barnet är 8 år.

Friskvård

 • Alla medarbetare får 2 000 kronor i friskvårdsbidrag varje år.
 • Du har fri tillgång till våra egna fullt utrustade träningslokaler i både Karlshamn och Karlskrona.
 • Du får delta i regiongemensamma aktiviteter och föreläsningar inom hälsa och friskvård.
 • Region Blekinge är en tobaksfri arbetsplats. Vi erbjuder tobaksavvänjning på betald arbetstid.
 • Regionhälsan erbjuder företagshälsovård och finns till för dig som medarbetare i såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande aktiveter.

Utveckling

Individuell utvecklingsplan

Du har en egen utvecklingsplan som följs upp i medarbetarsamtalet med din chef. Det är du och din chef som planerar för hur du ska utvecklas i det du gör idag eller för att kunna ta dig an nya uppgifter.

Förbättringsarbete

Ständig förbättring är viktigt för oss på Region Blekinge. Vi satsar mycket på utvecklings- och förbättringsarbete. Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tio-årsperiod kommer vi att bygga nya lokaler, utveckla arbetssätt och teknik för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Det är en spännande utvecklingsresa som alla på regionen kommer att vara en del av.

Utbildningsanställning

Som sjuksköterska har du möjlighet att få en utbildningsanställning under tiden du gör din specialistutbildning. Under utbildningstiden varvar du studier med kliniskt arbete vid en specifik avdelning eller mottagning med bibehållen lön. Vilka utbildningar det gäller grundar sig på den kompetens regionen har behov av för att säkerställa en god hälso- och sjukvård.

Blekinge som livsplats

Som medarbetare i Region Blekinge får du en attraktiv arbetsgivare och en livsplats som kan erbjuda dig det bästa av många världar. Här har du som arbetar hos oss alltid närheten till mäktigt hav, mustig skog, energifylld stad och bejakande landsbygd. Det möjliggör en kvalitativ fritid som väntar dig så fort du avslutat arbetspasset. Läs mer om Blekinge som livsplats här

Lediga tjänster

Vi har lediga sjuksköterskejobb, se våra lediga tjänster.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret här under, så hör vi av oss! Du är också välkommen att kontakta rekryteringssamordnare för att ställa dina eventuella frågor eller veta mer om oss som arbetsgivare och vad vi kan erbjuda dig, se kontaktuppgifter nedan.
Hittade du informationen du sökte?