Hästhallen i Möckleryd

Hällristningar är bilder, symboler och figurer som huggits eller knackats in i en bergyta. Hällristningar förekommer över hela världen och bilderna och symboliken bakom har tolkats på många olika sätt.

Hästhallen eller Horsahallen i Möckleryd är med sina sammanlagt 240 figurer den största ristningsytan i Blekinge. Gång på gång har man återkommit till samma plats och knackat in nya bilder. Skeppsbilderna dominerar, men här finns också människofigurer, djur och fotsulor.

Närbild hällristning

Med söktjänsten Fornsök är det möjligt att få en överblick över exempelvis alla hällristningar i Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?