Var går gränsen?

Två ängar där man tog hö och ålfiskerättigheterna i en bäck gav upphov till en grannfejd som varade i 170 år.

1629 avgjordes att två ängar samt fiskerättigheter i bäcken hörde till Fösingsmåla. Den 29 november 1643 stämdes tingsfogden som låg bakom denna dom av Jöns Arvidsson i Hålabäck. Så följde en lång rättegångsprocess där ett antal vittnen kallas. En av dem är Måns Krog som kan berätta att han 58 år tidigare, alltså 1585, hjälpte sin farbror som då bodde på Hålabäck att ta in höet på ängarna som tvisten gällde och att de fiskade ål i bäcken. Såväl marken som fiskerättigheterna skulle därmed höra till Hålabäck. Jöns Arvidsson i Hålabäck fick också rätt i denna process.

1720, nästan 80 år senare dras saken inför rätta återigen då Fösingsmåla trots domen har tagit hö från ängarna. Dokumentet från 1643 tas åter fram.

1799 skiftas jorden och då dyker den gamla tvisten åter upp och dokumenten med vittnesmål så långt tillbaka som 1585 tas åter upp.

Inte är det konstigt att dessa dokument och domar så omsorgsfullt bevarades?

Mycket gammalt handskrivet dokument

Detta dokument från 1643 finns på Blekingearkivet. Texten är svårläst, men arkivare Per Frödholm har gjort en översättning som finns längs ner på sidan.

Genom dokumentens beskrivningar av ängarna kan man hitta dem på kartan över området från 1799. De finns på den gröna halvön längst ut till vänster.

Detaljbild i äldre karta
Hittade du informationen du sökte?