Skiss på ny vårdbyggnad.

Ny vårdbyggnad i Karlshamn

Region Blekinge planerar för en ny vårdbyggnad för bland andra psykiatrisk mellanvård vid Blekingesjukhuset i Karlshamn.

Den nya byggnaden kommer att ha tre våningsplan. Den psykiatriska mellanvården kommer att finnas i byggnadens bottenplan. De två andra våningsplanen ska fungera som tillfälliga lokaler för olika verksamheter i samband med kommande renoveringar på sjukhusområdet.

Den nya byggnaden kommer att byggas på samma plats som den psykiatriska mellanvårdens nuvarande lokaler, se rödstreckat område på kartan nedan. Det är tillfälliga lokaler som inte längre har ett giltigt bygglov, och därför måste de rivas. I väntan på de nya lokalerna kommer den psykiatriska mellanvården att finnas i byggnad 28 där andra psykiatriverksamheter finns redan idag.

Karta som visar var den nya byggnaden ska byggas.

Tidplan

Region Blekinge kommer att riva de befintliga lokalerna under december och januari. Därefter sker grävningsarbeten för nytt vatten och avlopp. Planen är att börja bygga till sommaren. Detta är förutsatt att regionfullmäktige beslutar om igångsättning för byggnation och upphandling. Regionfullmäktige förväntas behandla beslut om igångsättning för byggnation i början på 2024.

Aktuella störningar

Inför rivningen av den befintliga byggnaden kommer hela byggarbetsplatsen att spärras av. Rivningen kan medföra störande ljud.

Skiss på ny vårdbyggnad.
Hjälpte informationen på sidan dig?