Nytt parkeringshus

​Region Blekinge bygger ett nytt parkeringshus vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Vi bygger parkeringshuset där ambulansstationen fanns tidigare, det vill säga på Lasarettsvägen vid den södra infarten till sjukhusområdet. Det beräknas vara klart under 2024.

  • Parkeringshuset kommer att vara tillgängligt för besökare och personal. Totalt kommer det att rymma 610 platser. Hur platserna kommer att fördelas är ännu inte bestämt.
  • Det kommer att finnas digitala skyltar vid parkeringshusets infart som visar hur många lediga platser det finns.
  • Stor hänsyn har tagits till att parkeringshuset ska kännas säkert. Hela huset kommer att vara kameraövervakat och utrustat med mycket belysning. Även området runt parkeringshuset kommer att vara belyst och mycket fokus har lagts på att skapa en ljus och trygg miljö i anslutning till den nya byggnaden.
  • Tre stycken hissar monteras i parkeringshuset och dessa kommer att gå mellan alla planen. En gångbro kommer att förbinda huset med sjukhusets huvudbyggnad. På gångbron har också stort fokus legat på att den ska upplevas som ljus och trygg vid användning.
     

Region Blekinge jobbar långsiktigt och på olika sätt med att se till att det finns parkeringar för både besökare och personal som behöver ta bilen. Att bygga ett nytt parkeringshus är en del i att möjliggöra en bättre helhet och tillgänglighet till parkering på sjukhusområdet i Karlskrona.

Skiss över nytt phus i Karlskrona

Störningar i samband med bygget

Det kommer att vara störningar som påverkar trafiken runt området. Vi ber dig därför att vara uppmärksam på skyltningen. Under byggtiden är det bra att ha lite extra tid tillgodo om du ska köra till eller från sjukhusområdet i Karlskrona.

Avstängd väg

Bygget av det nya parkeringshuset påverkar trafiken. En del av Lasarettsvägen på sjukhusområdet i Karlskrona är avstängd i södergående riktning tills vidare. Sträckan är alltså enkelriktad och tillåter endast infart till sjukhusområdet från Krutviksvägen. Det gäller sträckan mellan den södra infarten vid Krutviksvägen och korsningen Lasarettsvägen/Akutvägen/Bättringsvägen. Se markering på kartan längre ner. Vi skyltar för att hjälpa dig att hitta rätt.

Sprängningar

Det genomförs sprängningar i perioder och på olika tider på byggarbetsplatsen. Vill du veta när sprängningarna sker? Du kan välja att få meddelanden när en sprängning kommer att ske. Meddelandet skickas ut 30 minuter innan sprängningen.

Anmäl dig till meddelanden om sprängningar Länk till annan webbplats.

Uppge adressen Lasarettsvägen 1, 371 41 Karlskrona, Sverige. Sedan väljer du om du vill få meddelanden via sms eller mejl.

Bild på karta över sjukhusområdet.
Hittade du informationen du sökte?