Region Blekinge

Lex Maria felaktig undersökning

En patient i 60-årsåldern skulle under hösten 2018 få njurstenar borttagna. Målet var att ta bort njurstenarna genom en undersökning av ena sidans urinledare. Av oklar anledning undersökte läkaren först fel urinledare. Händelsen har utretts och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Misstaget upptäcktes medan undersökningen pågick och rätt urinledare undersöktes som det var tänkt från början. Ganska snart efter undersökningen drabbades patienten av svåra smärtor och det fanns tecken till stopp i urinflödet på den felaktigt undersökta sidan.

Patientens besvär var så allvarliga att det blev aktuellt med sjukhusvård och ytterligare ingrepp. Besvären fortsatte under en längre tid efter den första undersökningen. Det inträffade anmäls nu av Region Blekinge till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?