Lex Maria

 • 2020-07-28

  Lex Maria om kortisonbehandling

  Region Blekinge lex Maria-anmäler att man inte upptäckte mild diabetes hos en cancerpatient som sökte vård för smärta. Patienten, som ordinerades kortison, blev livshotande sjuk och avled.
 • 2020-07-17

  Lex Maria om förlossning med tragisk utgång

  Region Blekinge lex Maria-anmäler handläggningen av en förlossning med tragisk utgång. Barnet överlevde inte de komplikationer som tillstötte.
 • 2020-07-17

  Lex Maria om missad blodbrist

  Region Blekinge anmäler en händelse då en patients låga blodvärde ledde till allvarlig påverkan på dennes hjärta.
 • 2020-07-10

  Lex Maria om trasig venkateter  

  Region Blekinge anmäler en händelse då en bit av en venkateter lossnat och blivit kvar i patientens blodkärl.
 • 2020-07-03

  Lex Maria om missad försämring av hjärtbesvär

  Region Blekinge anmäler handläggning av patient med hjärtbesvär till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten väntade tidigare i våras på återbesök på sjukhuset och kontrollerades med nytt EKG infö...