Lex Maria


  • Lex Maria om cancer i tarmen

    En patient sökte vård på sin vårdcentral med anledning av blod i avföringen. Patienten fick snabbt komma för en undersökning, men läkaren kunde då inte se någon uppenbar förklaring till besvären. Vid ...

  • Lex Maria om fördröjd diagnos

    En patient som sökte vård på sin vårdcentral på grund av blod i urinen fick antibiotikabehandling då symtomen tolkades som en urinvägsinfektion. Men besvären återkom och vid utredning upptäcktes en tu...
Hittade du informationen du sökte?