Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om avvikande blodprov

En patient sökte vård på sin vårdcentral med anledning av flera blåmärken som uppkommit plötsligt och utan någon given förklaring. På vårdcentralen togs blodprover, men de uppmärksammade inte att ett av värdena var kraftigt avvikande. Eftersom det fanns en risk för allvarliga blödningar anmäler Region Blekinge nu händelsen enligt lex Maria

I detta fall gick det bra och patienten fick till slut rätt diagnos och behandling. Men Region Blekinge har utrett det inträffade och ser nu över rutinerna. Bedömningen är att det inträffat en allvarlig vårdskada. Händelsen anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?