Nyheter och pressmeddelande

 • 2020-07-31

  Fakta om antikroppstester 

  Vi får många frågor om antikroppstester som visar om man har haft sjukdomen covid-19. Region Blekinge planerar att införa sådana test tidigast hösten 2020. Här nedan följer information om det rådande ...
 • 2020-07-30

  Anestesikliniken bemannar försvarshelikopter

  Region Blekinge står för den medicinska bemanningen på en av Försvarsmaktens helikoptrar som transporterar covid-19-patienter mellan sjukhus i Sverige. Blekingesjukhusets anestesiklinik bemannar sedan...
 • 2020-07-24

  It-avbrott i Region Blekinge avhjälpt

  Det it-avbrott som drabbade Region Blekinge under fredagen var vid 17-tiden på fredagskvällen avhjälpt.
 • 2020-07-24

  Vården fungerar trots it-avbrott

  Hälso- och sjukvården i Blekinge fungerar, trots det avbrott som för närvarande påverkar Region Blekinges interna it-system. Du kan därmed söka vård och bli omhändertagen som vanligt under helgen.
 • 2020-07-24

  Medföljande till ultraljud tillåts igen

  Blekingesjukhuset lättar på restriktionerna för besökare på kvinnokliniken. Från och med måndagen den 27 juli blir det återigen tillåtet för gravida kvinnor att ha med sig en person till ultraljudsund...
 • 2020-07-24

  IT-problem på Region Blekinge

  UPPDATERAT KLOCKAN 12:23
  Region Blekinge har drabbats av ett omfattande it-avbrott , som påverkar bland annat vårt journalsystem, vår återuppringningstjänst (callback) och andra interna it-system. Prob...
 • 2020-07-23

  Blodgivare testas för antikroppar mot covid-19

  Blodgivare i Blekinge kommer att testas för antikroppar mot covid-19, ett test som visar om man haft sjukdomen.
 • 2020-07-22

  Egenprovtagning återupptas den 27 juli

  Region Blekinge återupptar egenprovtagningen för covid-19 måndagen den 27 juli. Detta efter en paus för byte av laboratorium för analysen av egenprovtagningen.
 • 2020-07-16

  Nytt laboratorium för egenprovtagningen

  Region Blekinge har beslutat anlita ett annat laboratorium för analysen av egenprovtagningen för covid-19. Orsaken är att en alltför hög andel av proverna inte har gett analysresultat. Med ett nytt la...
 • 2020-07-15

  Stort intresse för Region Blekinges omställningscheck

  Region Blekinges omställningscheck för att stödja små och medelstora företag under coronapandemin rönte stort intresse och ledde till många ansökningar. Nu har 50 företag beviljats stöd till ett samma...
 • 2020-07-14

  10 miljoner för att stödja små och medelstora företag

  Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden satsar 10 miljoner kronor för att stödja små och medelstora företag i länet som drabbas av coronapandemin. Projektet startar i höst och komme...
 • 2020-07-14

  Region Blekinge pausar egenprovtagning för covid-19

  Uppdaterad: Region Blekinge pausar nu tillfälligt egenprovtagningen för covid-19 i Blekinge. Orsaken är att man upptäckt brister i hur proverna analyseras.
 • 2020-07-14

  Region Blekinge går från förstärkningsläge till stabsläge

  Från den 13 juli är Region Blekinge i stabsläge i stället för förstärkningsläge. Det beslutade Region Blekinges särskilda krisledning utifrån en sammanvägd bedömning av läget med coronaviruset i Bleki...
 • 2020-07-10

  Barnrättsambassadörernas rapport är klar 

  De flesta av Region Blekinges verksamheter behöver synas mer för att nå ut till barn och ungdomar. Det konstaterar barnrättsambassadörerna som nu är klara med sin rapport.
 • 2020-07-06

  Fakta om antikroppstester

  Vi får just nu många frågor om antikroppstester som visar om man har haft sjukdomen covid-19. Region Blekinge planerar att införa sådana test tidigast hösten 2020. Här nedan följer information om det ...
 • 2020-07-02

  Region Blekinge erbjuder egenprovtagning för covid-19

  Region Blekinge erbjuder nu tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till den som har fyllt 18 år och har symtom på sjukdomen. Provet visar om du har en pågående infektion, så du måste ha haft symtom...