Nyheter och pressmeddelande

En bild på en folkmassa. Region Blekinges logga är med.

Ny rapport gällande konjunkturläget i Blekinge

I juni släpptes den senaste rapporten om konjunkturläget i Blekinge. Den visar på fler konkurser men från låga nivåer, färre arbetslösa och en stigande optimism bland både näringsliv och hushåll.

Under hösten 2023 ökade andelen konkurser kraftigt, om än från låga nivåer, och den utvecklingen har fortsatt under inledningen av 2024. Under årets fem första månader har totalt 49 företag gått i konkurs, vilket är 17 fler än motsvarande period föregående år. Men även om antalet konkurser har ökat så har arbetslösheten i Blekinge minskat under de senaste månaderna och länet har ett fortsatt hög sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgrad är ett mått på hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) som har ett arbete, oavsett var de arbetar.

Under lång tid har sysselsättningsgraden i Blekinge legat under riksgenomsnittet. Från 2020 har det gapet minskat och i mars 2024 var sysselsättningsgraden i Blekinge 0,4 procentenheter högre i Blekinge än i riket. Sysselsättningsgraden i länet uppgick till 79,8 procent vilket är högre än motsvarande period 2020-2023.

Stigande optimism

Flera enkäter visar också på en stigande optimism bland näringslivet och hushållen. Stämningsläget i näringslivet och bland hushållen har vänt uppåt de första månaderna 2024 efter att ha sjunkit kraftigt under hösten 2022.

Sommarmånaderna är en viktig period för turismnäringen. Det sker en kraftig befolkningsökning under sommarmånaderna i Blekinge. De senaste året har sommarmånaderna stått för omkring 60 procent av det totala antalet gästnätter under året. Under 2023 uppgick antalet gästnätter upp till drygt 646 000 (mellan juni och augusti), det är några fler än under 2022.

Rapporten om konjunkturläget uppdateras varje kvartal. Rapporten och mer fördjupande statistik hittar du här: Uppföljning och rapporter - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?