Nyheter och pressmeddelande

Närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp på.

Region Blekinge går tillbaka till normalläge

Region Blekinge går nu tillbaka till normalläge efter två veckor med höjd beredskap. Läget inom hälso- och sjukvården är dock fortsatt mycket ansträngt och regionen kan snabbt vidta åtgärder när det behövs.

Den 4 juni höjde Region Blekinge beredskapen med anledning av en kombination av händelser som strejk i närliggande regioner, Vårdförbundets övertids- och mertidsblockad samt Sweden rock festival i Blekinge.

Under torsdagen, den 20 juni, beslutades att avveckla staben vilket innebär att regionen nu åter är i normalläge. Men läget inom hälso- och sjukvården är fortsatt mycket ansträngt.

Skapat förutsättningar

-Vi har vidtagit åtgärder och därmed skapat bättre förutsättningar för att hantera de situationer som kan uppkomma. Även om vi inte längre befinner oss i stabsläge kan vi snabbt ställa om resurserna dit de behövs, säger Mats Berggren, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Exempel på åtgärder är att ha en uppdaterad lägesbild, att på daglig bas följa belastningen att fatta beslut om att vid behov tillfälligt flytta medarbetare till de mer akuta verksamheterna.

-Vi fortsätter att noga följa utvecklingen och går upp i stabsläge igen om situationen kräver det, säger Mats Berggren.

Mats Berggren är tillgänglig för intervjuer med media mellan klockan 13-14 idag den 20 juni.

Hittade du informationen du sökte?