Nyheter och pressmeddelande

Nya arbetssätt halverar väntetiderna till utbyte av hörapparat

För ett halvår sedan kunde patienter få vänta i som längst 72 veckor på att få byta ut sina hörapparater. Nu är väntetiderna nere på 32 veckor tack vare nya arbetssätt där resurserna utnyttjas på ett bättre sätt.

Vid årsskiftet, när väntetiderna var som längst, inledde hörselvården ett projekt för att förbättra tillgängligheten och för att kunna ta emot fler patienter.

Nu, ett halvår senare, konstaterar verksamheten att de har tagit emot nästan tre gånger så många patienter för utbyte av hörapparat jämfört med samma period förra året. Första halvåret 2023 kunde de hjälpa 339 patienter, i år är den siffran 918 patienter.

-Det är väldigt glädjande att vårt arbete har gett så goda resultat. Det betyder mycket för våra patienter som nu kan få hjälp snabbare, säger Fredrik Iller, utvecklingskoordinator för öron-, näs- och halskliniken.

Fortsätter att sjunka

Väntetiderna till att få byta ut sina hörapparater har halverats under projektets gång. Från att ha varit som längst 72 veckor till dagens 32 veckor. Och väntetiderna fortsätter att sjunka tack vare nya de nya arbetssätten som baseras på kloka kliniska val.

-Det går ut på att vi fokuserar på besök som ger stort värde för patienten och minimerar så kallad lågvärdevård. Konkret innebär det att patienter som har behov hör av sig till oss i stället för att vi rutinmässigt bokar återbesök som kanske är onödiga, säger Fredrik Iller.

De patienter som deltar i projektet är de som redan har hörapparater sedan tidigare och vet hur en hörapparatutprovning går till. Patienter som får hörapparater för första gången är exkluderade från rutinen och får fortfarande återbesök rutinmässigt.

Utnyttjar avbokade tider

En annan åtgärd för att minska väntetiderna och öka tillgängligheten är arbetet med att fylla de tomrum som blir när patienter av- och ombokar sina tider. Den administrativa personalen på hörselvården har under våren skickat ut cirka 3 000 meddelanden om lediga tider till patienter som väntat, vilket har lett till en högre nyttjandegrad av tomma tider.

En första utvärdering har genomförts med en enkät till patienterna som visar att rutinen fungerar bra för de flesta. Projektet fortsätter hela sommaren och kommer att utvärderas i större skala under hösten.

Hittade du informationen du sökte?