Nyheter och pressmeddelande

Bild på två händer mot orange bakgrund, som håller i ett rött hjärta av plast.

3,9 miljoner till fortsatta satsningar på ungas psykiska hälsa i skolan

Region Blekinge har, tillsammans med Karlskrona kommun, Rädda Barnen och RF-SISU Blekinge, beviljats 3,9 miljoner kronor från ESF-rådet för att fortsätta arbetet med ungas psykiska hälsa i skolan.

ESF-rådet har beviljat projektet 3 976 183 miljoner kronor över två år. Det totala beloppet, med alla parters egenfinansiering, uppgår till nästan sju miljoner kronor. Samverkansprojektet Mission: Psykisk hälsa i skolan arbetar för att hela systemet som finns runt barn och unga ska vara hälsofrämjande och proaktivt. Arbetet handlar också om att skapa en långsiktighet så att det inte enbart blir enstaka positiva satsningar.

– Med de nya medlen kommer vi kunna jobba mycket mer praktiskt runt och med målgruppen i ett lokalsamhälle. Vi kommer fokusera särskilt på delaktighet och vad som är en meningsfull fritid för ungdomarna, säger skolpsykolog, Karlskrona kommun, Hilda Ahlstrand som kommer leda arbetet i det nya projektet.

Det nya projektet startar till hösten och pågår i två år. Målgruppen är barn och unga mellan 13 till 18 år i Rödeby med omnejd, med målet att arbetet i förlängningen ska ge positiva effekter för barn och unga i hela länet. Det övergripande målet är att målgruppen, tillsammans med flera olika aktörer, ska jobba fram innovativa lösningar som skapar bättre förutsättningar för ungas psykiska hälsa.

– Det finns en stor vilja att skapa fler forum där vuxna och unga kan mötas och tillsammans skapa lösningar för framtiden. De nya projektmedlen ger oss en ordentlig skjuts framåt i arbetet med att förverkliga de idéer som vårens arbete mynnade ut i, säger Anna Lindeberg som är projektledare för Mission: Psykiska hälsa i skolan.

Läs mer i pressmeddelandet från Karlskrona kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer om det länsgemensamma projektet Mission: Psykisk hälsa i skolan Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?