Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Samarbetsavtal med Region Kronoberg avslutas

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att säga upp samarbetsavtal mellan Region Blekinge och Region Kronoberg som gäller neonatal vård, leverbiopsier och gynekologisk tumörkirurgi. Bakgrunden är bland annat att avtalen är inaktuella och att det inte längre bedrivs någon gynekologisk tumörkirurgi i Region Blekinge.

Samtliga tre samarbetsavtal upprättades 2015, men har inte använts på flera år och är nu inaktuella enligt representanter för respektive verksamhet. Därför beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 juni att avtalen ska sägas upp.

Eftersom det inte bedrivs någon gynekologisk tumörkirurgi i Region Blekinge beslutade nämnden även att upphäva det beslut som fattades i december 2021 om att ta fram en plan för hur kvinnokliniken snarast ska kunna bedriva gynekologisk tumörkirurgi eller avancerad kirurgi i Karlskrona.

Samverkan mellan Region Blekinge och Region Kronoberg sker fortsatt inom andra områden i hälso- och sjukvården. Det handlar både om avtal och om olika samverkansöverenskommelser. Sedan 2011 sker samverkan även på politiks nivå via samverkansnämnden.

Hittade du informationen du sökte?