Nyheter och pressmeddelande

Blekinges kvinnor är trygga med förlossningsvården

”Jag känner mig trygg med att vara gravid och bo i Blekinge.”

”Min barnmorska har varit fantastisk.”

”Jag är positivt överraskad över vilken bra sjukvård jag som gravid får”.

Det är några av rösterna ur den senaste graviditetsenkäten där nio av tio kvinnor i Blekinge uppger att de känner sig trygga med förlossningsvården. Ännu fler skulle rekommendera sin förlossningsvård och mödrahälsovård till andra kvinnor enligt graviditetsenkäten som genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

96 procent av de svarande kvinnorna i Region Blekinge skulle rekommendera mödrahälsovården till andra kvinnor och 92 procent skulle rekommendera förlossningsvården. 91 procent känner sig trygga med förlossningsvården i länet.

Det visar Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, graviditetsenkät för 2023 som besvarats av drygt 51 000 kvinnor runt om i landet.

Röster ur enkäten

Så här beskriver några av kvinnorna sina upplevelser av förlossnings- och mödrahälsovården i Blekinge:

”Jag har fått allt stöd och mer därtill av mödrahälsovården i Sölvesborg. Jag känner mig trygg och tacksam för det fina arbete våra barnmorskor gör.”

”Jag känner 100 procent tillit och jag känner att jag är i goda händer.”

”Jag tror inte att jag någon gång framfört oro utan att det har tagits på allvar och undersökts. Man är trygg och det är det viktigaste som patient.”

Känner sig delaktiga

-Det är glädjande att se att de allra flesta kvinnorna i Blekinge är nöjda med sin förlossningsupplevelse. De fina resultaten visar att långsiktigt och uthålligt arbete lönar sig, säger Malin Börjesson, avdelningschef för kvinnohälsovården i västra Blekinge.

Ett område som många kvinnor lyfter fram som extra viktigt är delaktighet. I Blekinge uppger 77 procent av de födande kvinnorna att de varit delaktiga i planering och beslut under förlossningen i den utsträckning de önskat.

Förbättringsområden

Men graviditetsenkäten visar också på förbättringsområden. Till exempel uppger 27 procent av de svarande kvinnorna i Blekinge att de inte vet var de ska vända sig om de upplevt fysiska besvär efter förlossningen.

Det är också det som är syftet med undersökningen, att ge kvinnorna en röst och ge verksamheterna stöd till förbättringsarbete.

-Det är viktigt att alla gravida och nyförlösta kvinnor får möjlighet att beskriva sina upplevelser så att vi kan fortsätta utveckla vården utifrån kvinnornas behov. För även om de flesta har en positiv upplevelse så ser vi att delaktigheten behöver öka och att fler kvinnor behöver få bättre information om vart de ska vända sig för att få rätt stöd efter sin förlossning, säger Eva Enberg Mård, avdelningschef för kvinnovårdsmottagningen i östra Blekinge.

Om Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård för kvinnor som är trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten.

2023 års enkät bygger på svar från 51 000 kvinnor och visar bland annat att:

  • 92 procent av kvinnorna känner sig trygga med förlossningsvården
  • 91 procent kan rekommendera sin förlossningsvård och mödrahälsovård till andra kvinnor.

Graviditetsenkäten genomförs som en del av överenskommelsen mellan SKR och staten för en förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Hittade du informationen du sökte?