Nyheter och pressmeddelande

Budget för 2025 fastställd

Regionfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 19 juni Region Blekinges budget för 2025, med planer för 2026 och 2027.

Budgeten och planerna är Region Blekinges främsta politiska styrdokument. De anger den övergripande inriktningen och de ekonomiska ramarna för Region Blekinge.

I budgeten och planerna finns fyra inriktningsmål:

  • ​ett Blekinge som växer med fler Blekingebor och god kompetensförsörjning
  • en tillgänglig verksamhet med hög kvalitet
  • en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
  • en ansvarsfull och resurseffektiv ekonomi med budget i balans.


Det finns också en rad riktade uppdrag, som Region Blekinge ska genomföra inom olika områden. Här är ett litet urval av dessa:

  • införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatri, rehabilitering och medicinsk fotvård
  • bygga ut Wämö vårdcentral för att öka kapaciteten
  • driva projektet att möjliggöra en flytt av Trossö vårdcentral till permanenta lokaler centralt i köpcenter på Trossö under 2026, och ta fram en plan för nya lokaler för andra verksamheter som skulle ha rymts i den tidigare tänkta vårdbyggnaden på Kungsplan.
  • införa en medicinsk akutmottagning i Karlshamn.
  • utreda hur vårdcentraler kan slås ihop i syfte att effektivisera och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i verksamheterna.

Fortsatt prognos på stort underskott

Region Blekinge går fortsatt mot ett stort ekonomiskt underskott vid årets slut. Det visar den senaste ekonomiska prognosen i tertialrapporten, årets första delårsrapport för januari till och med april i år. Rapporten godkändes vid onsdagens sammanträde. Prognosen för helåret visar ett underskott på 553 miljoner kronor, vilket är 557 miljoner kronor sämre än budget. Dessutom finns ett krav på att återställa tidigare underskott inom de närmaste åren.

Det syns ännu ingen effekt av tidigare beslutade åtgärder som exempelvis anställningsstopp. Nästa prognos kommer med delårsrapporten efter augusti. Då finns en förväntan om att beslutade åtgärder ska ha börjat få positiv effekt på regionens ekonomi.

Ny prismodell för kollektivtrafiken i Blekinge

En enklare prismodell med färre zoner blir verklighet i Blekinge från och med september. Detta enligt ett beslut av regionfullmäktige.


I dag baseras biljettpriset på att varje kommun i Blekinge är uppdelad i två zoner, en tätortszon och en landsbygdszon. I den nya prismodellen blir varje kommun en enda zon. Det innebär samtidigt att priserna kommer att justeras jämfört med i dag. De som i dag reser i tätortszonen får ett något högre pris, men ett större geografiskt område att resa i. För den som reser i landsbygdszonen blir resan billigare.

Ny ledningsplan vid kris eller krig

Ärendet om en ny ledningsplan som ska gälla i Region Blekinge i händelse av kris eller krig återremitterades till regionfullmäktige i november. Men planen godkändes tillfälligt vilket innebär att det är den som gäller fram tills det nya beslutet tas.


Pandemiplan beslutad

Vidare godkände regionfullmäktige en pandemiplan. Planen ska skapa ramar för ledning, planering, samordning och organisering i samband med en epidemi eller pandemi.

Ombyggnad av akutmottagning godkänd

Regionfullmäktige har nu också slutgiltigt godkänt om- och tillbyggnaden av akutmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Läs mer i denna nyhet. Länk till annan webbplats.

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?