Region Blekinge

Lex Maria om försenad cancerdiagnos

En äldre kvinna söker sin vårdcentral för besvär från tarmen. Efter prover och en mindre kroppsundersökning remitteras patienten för ytterligare undersökning till en klinik på Blekingesjukhuset.

Kliniken handlägger inte den typen av frågeställning som här skulle varit aktuell. Därför ställs ingen diagnos förrän efter tre månader. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?