En skog i bakgrunden med Region Blekinges vita logotyp i förgrunden

Lex Maria om hjärtinfarkt

Region Blekinge anmäler en förbisedd hjärtinfarkt till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Händelsen inträffade när en kvinna sökte sjukhusets akutmottagning på grund av bukbesvär.

Man tog blodprover akut och begärde senare komplettering för prover på hjärtat. Det dröjde innan den handläggande läkaren fick det provsvaret till sig. Patienten, som hade hunnit komma hem och mådde bra, blev kontaktad när provsvaret sågs och därefter blev hon utredd vidare. Det inträffade bedöms som en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?