Vass i bakgrunden och Region Blekinges vita logotyp i förgrunden

Lex Maria om infektion

En man i 90-årsåldern drabbades under vårdtid på sjukhuset av en allvarlig infektion i blodet. Mannen hade varit med om en trafikolycka och man antar att infektionen kan ha spridits via en av de kärlnålar som han behövde ha för sin vård. Händelsen anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Patienten kunde skrivas ut från sjukhuset efter en dryg månads sjukhusvistelse. Det inträffade har utretts och rutinerna för kontroll och inspektion av nålar har uppmärksammats. Region Blekinge skickar nu utredningen till Ivo som en lex Maria-anmälan.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?